Zorg

Het zorglandschap is in beweging: steeds meer zorg verplaatst zich naar de leefomgeving van de cliënt , waardoor de zorg in de intramurale setting steeds zwaarder wordt. En dat terwijl ook binnen de verpleeghuizen er steeds minder handen aan het bed zijn. Hoe houden we de kwaliteit van de zwaardere zorg toch op peil?

De inzet van zorgtechnologie kan hierbij helpen. Zorgtechnologie kan de zorgprofessional ondersteunen in de zorgtaak en soms zelf vervangen. U kunt hierbij denken aan leefstijlmonitoring, valdetectie en slimme matrassen. Er is inmiddels veel op de markt en niet alles is voor iedere situatie of vraag geschikt. Welke vorm van zorgtechnologie past nu precies bij de vraag van uw organisatie of afdeling? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is de inzet van een specialist nodig.

  • Langerdoor is de aangewezen partner om met u uit te zoeken welke technologische ondersteuning een antwoord geeft op uw vraag.
  • Langerdoor vraagt en zoekt verder en zorgt voor een naadloze aansluiting tussen de techniek en de (eind)gebruiker. Om de inzet van zorgtechnologie te laten slagen is het van belang dat ook de zorgprofessionals open staan voor het gebruik hiervan.
  • Langerdoor betrekt deze groep actief in het keuzeproces en begeleidt hen hierbij.

En is de keuze eenmaal gemaakt, dan:

  • kan er training ‘on the job’ worden aangeboden zodat de zorgprofessionals zich het product eigen kunnen maken;
  • blijft Langerdoor het gebruik van de producten monitoren;
  • blijft ook de leverancier van het product in het hele proces betrokken.

Op deze manier wordt voorkomen dat (dure) investeringen ‘op de plank’ blijven liggen, wordt het juiste product op de juiste manier toegepast en wordt er een stevige basis gelegd voor integreren van zorgtechnologie aan het bed van de cliënt.