Wonen

Ieder zijn vak! Langerdoor verbouwt geen woningen, legt geen valdetectie aan en monteert geen beugels in badkamers. Wat doet Langerdoor dan wel? Langerdoor is de partner voor ieder bedrijf of (zorg)instelling die te maken krijgt met woning aanpassingen ten behoeve van de ouder wordende mens. Met de kennis van gerontologie én jarenlange ervaring in de thuiszorg kan Langerdoor u ondersteunen in keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van:

  • het aanbrengen van hulpmiddelen;
  • de bouw- en verbouw van een huis;
  • de aanschaf van (zorg) technologie.

Hiermee wordt voorkomen dat er aanpassingen worden gedaan die in een later stadium niet nodig blijken te zijn of niet optimaal (kunnen) worden gebruikt. Langerdoor kijkt mee met u, maar ook met uw opdrachtgever. Samen gaan we voor de meest functionele aanpassingen, met als uitgangspunten toepasbaarheid, duurzaamheid en een hoog comfort voor de eindgebruiker. Ook de financiële haalbaarheid wordt niet uit het oog verloren.

Bent u een leverancier van zorgtechnologie en wilt u uw product onder de aandacht brengen van (eind)gebruiker, dan kan Langerdoor veel voor u betekenen. Door de jarenlange ervaring in de (thuis)zorg, weten wij als geen ander hoe zorgprofessionals en senioren staan tegenover de inzet van nieuwe technologie. Een juiste benadering, uitleg en begeleiding op de werkvloer of thuis zorgen ervoor dat uw producten op de juiste manier worden gebruikt. Daarmee wordt uw product een succesvol onderdeel van de zorg.