Welzijn

De AWBZ bestaat niet meer. De verantwoordelijkheid voor vele vormen van zorg zijn overgeheveld naar de Wet Langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Binnen deze laatste wet (WMO) is de gemeente, onder andere, verantwoordelijk voor de zorg rondom senioren. Senioren met een hulpvraag op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunnen hiermee terecht bij het WMO-loket van hun gemeente. Het budget om de WMO uit te voeren wordt steeds kleiner. Daarom is het belangrijk om de pijlen te richten op preventie. Als een senior goed voorbereid aan de ‘de oude dag’ gaat beginnen, verkleint dit de kans op problemen. Het is de taak van de lokale overheid om senioren hierover goed te informeren waardoor de senior zelf aan de slag gaat om zijn huis ‘seniorproof’ te maken. Er zijn echter meer organisaties die er belang bij hebben dat senioren goed worden geïnformeerd. Langerdoor kan partner zijn voor:

 • gemeenten;
 • woningbouwverenigingen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties.

Langerdoor is de juiste partij om senioren te informeren over woningaanpassingen, de aanschaf van hulpmiddelen en welke andere preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen. Door de combinatie van de laatste gerontologische kennis in combinatie met jarenlange ervaring in de thuiszorg, biedt Langerdoor een totaalverhaal waarmee men verder kan:

 • Uitleg over de normale, biologische veroudering waarmee iedereen te maken krijgt.
 • De impact die deze veroudering op het leven heeft (kans op vallen, kwetsbaarheid).
 • Haalbare adviezen om het leven in en om het huis veilig en comfortabel te maken en te houden.

Geen groep is meer divers dan senioren. Om de boodschap goed over te brengen en de doelgroep in beweging te krijgen is een juiste manier van presenteren en communiceren is belangrijk. Langerdoor is gespecialiseerd in de ouder wordende mens en daarmee de ideale partner om voor u voorlichtingspresentaties te houden. Langerdoor gaat als volgt te werk:

 • Samen met de opdrachtgever wordt het doel van de presentatie of bijeenkomst bepaald (met welke kennis gaat de senior naar huis?).
 • Langerdoor geeft een advies over de gewenste vorm van de presentatie. Het ene onderwerp leent zich meer voor een plenaire sessie, een ander is erg geschikt voor een workshopvorm.
 • Wanneer nodig zal Langerdoor een andere specialist inschakelen (jurist of financieel expert).
 • Langerdoor geeft de presentatie op een door de opdrachtgever aangewezen locatie of regelt deze op verzoek.
 • De senioren krijgen aan het einde van de presentatie een handout mee, zodat de informatie kan worden teruggelezen.
 • De presentaties hebben altijd een positieve insteek. De informatie is helder, concreet, eerlijk en onafhankelijk.