Profiel

Langerdoor geeft innovatieve antwoorden op vergrijzingsvraagstukken vanuit een gerontologische invalshoek. Langerdoor werkt vanuit de vier domeinen van de gerontologie: wonen, zorg, welzijn en arbeid. Langerdoor is er voor professionals en particulieren.

Professionals

Zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, (zorg)technologiebedrijven, gemeenten, vrijwilligersorganisaties maar ook werkgevers die serieus werk willen maken van hun senior werknemers, kunnen terecht bij Langerdoor voor advies, oplossingen en ondersteuning. Vraagstukken over woningaanpassing, inzet van intra- en extramurale zorgtechnologie, hoe deze specifieke doelgroep te bereiken en hoe het beste te halen uit de ouder wordende werknemer behoeven een deskundige aanpak met actuele kennis van markt en doelgroep.

Indien nodig werkt Langerdoor samen met compagnon Hanny Vlemmings ( www.4AGeD.nl )

Particulieren

Ook de particuliere consument is bij Langerdoor aan het juiste adres voor vragen over alles wat er bij het ouder worden komt kijken; van het levensloopbestendig maken van de woning tot het regelen van een vakantieadres waar noodzakelijke zorg aanwezig is. Langerdoor adviseert, informeert, ondersteunt en regelt, zodat u de juiste keuze kunt maken.

Langerdoor is onafhankelijk en werkt niet met vaste leveranciers. We zoeken voor u de beste oplossing, een antwoord op maat dat past bij de wensen en (financiële) mogelijkheden van u als klant.

interview lokale radio 18 september 2014