Particulier

Het is belangrijk op tijd te zorgen dat het huis waarin u woont veilig en comfortabel is.

Wonen

Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen. Maar als je ouder wordt, gaan sommige dingen wat moeilijker: de spierkracht, reflexen en het zicht worden minder. Vaak geeft dit geen al te grote problemen en worden er nauwelijks beperkingen ervaren. Totdat dat ene drempeltje nèt te hoog blijkt. Al jaren bukt u zonder problemen in dat onderkastje in de keuken. Maar er komt een moment dat u, geheel onverwacht, niet goed meer overeind komt. Die gezellige badkamer gaat al jaren mee. Een fijn bad, leuke tegeltjes op de vloer….U merkt dat het in-en uit bad stappen niet meer zo gemakkelijk gaat. U merkt dat u er een beetje tegenop begint te zien om in bad te gaan douchen.

Het is belangrijk dat het huis waarin u woont veilig en comfortabel is. Zoals jonge ouders een commode op hoogte aanschaffen, traphekjes plaatsen en de stopcontacten beveiligen, is het raadzaam als ook senioren hun huis aanpassen aan de tijd die gaat komen.

Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wat moét er verandert worden en wat is minder noodzakelijk? Welke producten zijn het meest geschikt? Is er sprake van een woningaanpassing of kan de inzet van (zorg)technologie uitkomst bieden? Hoe organiseer je dat? Wie gaat dat betalen? Allemaal vragen waar een antwoord nodig is alvorens aan de slag te gaan.

Langerdoor heeft de kennis in huis om al uw vragen te beantwoorden, maar ook om u te ondersteunen de juiste vragen aan leveranciers of aannemers te stellen. Langerdoor kijkt naar uw wensen, behoefte en mogelijkheden. Langerdoor levert geen producten, heeft geen samenwerking met leveranciers en is daardoor geheel onafhankelijk. Na een inventarisatie van mogelijke knelpunten maakt Langerdoor een adviesrapport waarmee u verder aan de slag kunt. Desgewenst kunt u Langerdoor inhuren om de verbouwing of aanpassingen van begin tot eind te regelen en te begeleiden.

Zorgtechnologie en andere hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het langer zelfstandig wonen.

Zorg

Omdat mensen graag in hun eigen vertrouwde omgeving willen zijn en blijven én omdat de overheid langer thuisblijven stimuleert, komt steeds meer zorg ‘naar huis’. Dit kan soms flinke impact hebben op partner en familie. Het huis is het huis niet meer, omdat er een groot ziekenhuisbed in de kamer staat. Er komen zusters over de vloer, en je voelt je meer een verzorger dan een echtgeno(o)t(e), dochter of zoon. En soms, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie, kunnen gevoelens van woede en machteloosheid je ten deel vallen.

Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar. Deze kunnen cliënt, partner en familie ondersteunen in de dagelijkse zorg. Dit kunnen hulpmiddelen zijn als een aangepast bed, een douchekruk of een postoel. Deze zijn veelal te leen of tegen een kleine eigen bijdrage, af te halen bij een thuiszorgwinkel. Er zijn echter ook steeds meer technische hulpmiddelen verkrijgbaar. Dit wordt Zorgtechnologie genoemd en u kunt hierbij denken aan personenalarmering, valdetectie, dwaaldectectie met behulp van GPRS, technologie die deuren op afstand kan openen en sluiten. Deze vorm van zorgondersteuning neemt op dit moment een enorme vlucht en er zijn vele aanbieders.

Langerdoor kan u ondersteunen in de zoektocht naar het juiste product. Wat hebt u eigenlijk nodig? Wat moet het apparaat voor u doen? Wat is het kostenplaatje en hoe gaat u ermee om?

Langerdoor werkt volledig onafhankelijk en heeft geen samenwerking met leveranciers. In het eerste inventarisatiegesprek zoeken we samen uit wat u nodig heeft. Hierna gaat Langerdoor voor u aan de slag om het juiste soort product voor u te vinden. In een adviesrapport worden u (indien mogelijk) producten van verschillende leveranciers aangereikt. Uiteraard vindt u hierin ook de adressen, websites en telefoonnummers waar u deze producten kunt aanschaffen.

Wilt u een volledige ondersteuning in de aanschaf , dan is dit natuurlijk ook mogelijk.

Vitaal en op hoge leeftijd dingen ondernemen waarvoor vroeger geen tijd was.

Welzijn

We bereiken steeds vitaler een hogere leeftijd. Dit geeft veel senioren de mogelijkheid om dingen te ondernemen waarvoor zij vroeger de tijd niet hadden. Eindelijk tijd voor je hobby of eindelijk die langgekoesterde reis maken. Toch zien veel senioren er tegenop om op vakantie te gaan. “Hoe moet dat nu met mijn stoma? Wat als mijn bloedsuiker ontregelt raakt? Ik heb wel zorg nodig, maar wil zo graag nog één keer op vakantie.”

Langerdoor kan u ondersteunen in deze zoektocht naar mogelijkheden. Met meer dan 10 jaar ervaring in de thuiszorg weet Langerdoor precies wat nodig is, hoe dit in te zetten (ook in het buitenland) en wat de kosten hiervan zijn.

In een inventarisatiegesprek bekijken we welke zorg u op uw vakantieadres wilt ontvangen en aan welke eisen uw vakantie moet voldoen. Langerdoor kijkt ook naar eventuele medicatie voor beschikbaarheid en of deze, eventueel, door de douane mogen. Hierna gaat Langerdoor voor u aan de slag. In een rapport zal Langerdoor een aantal voorstellen aan u doen. Uiteraard met een kostenplaatje. Langerdoor zorgt ook het leggen van de contacten met (zorg) hotels in Nederland of daarbuiten. Kortom, bent u toe aan een welverdiende vakantie, maar is het organiseren hiervan net een brug te ver, dan doet Langerdoor dit graag voor u.

Een beter inzicht in wat echt belangrijk is: uw kwaliteiten en competenties, als werknemer én als mens.

Arbeid

Door de toenemende vergrijzing is het overheidsbeleid er op gericht dat we langer in het arbeidsproces blijven. We mogen dus wat later van ons pensioen gaan genieten. Gelukkig vinden veel senioren hun werk heel leuk. Maar soms merkt u dat het allemaal wat moeizamer gaat: het omgaan met het nieuwe computersysteem of de knie die gevoelig wordt. Het gevoel dat u werk niet af gaat krijgen, dat de jonge collega’s sneller gaan dan u.

Deze gevoelens zijn heel normaal. Het lichaam wordt ouder en is meer kwetsbaar voor blessures. Maar ook de werking van het geheugen (de manier van leren, denken, waarnemen en de manier waarop u problemen aanpakt en oplost) verandert als u ouder wordt. Het wordt niet minder of slechter, maar het werkt wel anders.

Wanneer u dit hinder oplevert, en het staat uw werk in de weg, dan is het raadzaam hier eens over te spreken. De toegepast gerontoloog kan u inzicht geven in de veranderingen die u ervaart. Kennis hierover kan u helpen dit proces te accepteren. Hierdoor komt er weer ruimte waarin u een beter inzicht krijgt in wat echt belangrijk is: uw kwaliteiten en competenties, als werknemer én als mens.

De begeleiding kan bestaan uit een aantal gesprekken met u alleen, maar een gesprek samen met uw werkgever kan ook een waardevolle toevoeging zijn. Dit uiteraard in overleg met u.