Arbeid

Als werkgever komt u er niet onderuit: uw personeel gaat steeds een beetje later met pensioen. Dit ingezette beleid heeft voor de overheid als primair doel dat iemand langer premies blijft afdragen en korter gebruikmaakt van AOW en pensioen. Een secundair doel is dat hiermee de verminderde toestroom van jonge arbeidskrachten kan worden opgevangen.

Over ‘de oudere werknemer’ doen veel verhalen de ronde. Zo zouden senior medewerkers niet flexibel, minder productief en vaker ziek zijn. Veel vooroordelen kunnen meteen naar het rijk der fabelen worden verwezen. Echter sommigen komen wél ergens vandaan. Maar hoe ga je daar als werkgever mee om? Hoe haal je het beste uit je mensen? Wat heeft een senior medewerker nodig om zich prettig en gewaardeerd te voelen? Een werknemer die zich prettig voelt zorgt voor betere resultaten. Langerdoor leert werkgevers inzicht te krijgen in het natuurlijke proces van het ouder worden. Hierdoor bent u als werkgever beter in staat uw oudere medewerkers te motiveren en te sturen in het ontdekken van hun kwaliteiten en competenties. Langerdoor kan uw afdeling HRM (tijdelijk) ondersteunen en coachen door het aanleren van specifieke kennis over de ouder wordende mens.